en

hotelové poradenství & interim management

naše SLUŽBY koncentrujeme na stěžejní
oblasti hotelového byznysu

ekonomika provozu

Smyslem podnikání je zisk. Je ten váš optimální? Provedeme audit provozního hospodaření a vyhodnotíme ekonomické ukazatele. Zoptimalizujeme rentabilitu a ziskovost. Vydefinujeme klíčové ukazatele výkonosti a nastavíme manažerské účetnictví. Implementujeme klíčové procesy ochrany majetku a tržeb.

sales & marketing

Nastavit efektivní prodej bývá složitější než sám produkt vymyslet. Nejste spokojeni s tržbami nebo s obsazeností? Navrhneme optimální portfolio služeb, definujeme cílové skupiny, distribuční kanály a cenovou strategii. Nastavíme efektivní řízení reputací a vyladíme revenue mamagement.

řízení kvality

Jsou vaše služby na profesionální úrovni? Navrhneme a implementujeme nezbytné standardy, vytvoříme tréninkový program. Provedeme personální audit a navrhneme profesní rozvoj vašich spolupracovníků. Nastavíme optimální orgnizační strukturu a popíšeme informační toky.

pre-opening

Chcete si otevřít hotel a nemáte potřebné know-how? Chcete provést změny ve vámi provozovaném zařízení? Rádi vám navrhneme koncept provozování a připravíme komplexní byznys plán. Celý proces, včetně zavedení na trh, provedeme za Vás.

krizový management

Každé podnikání provází vzestupy a pády, někdy i krize. Někdy lze překonat neúspěch velkým úsilím, většinou je potřeba angažovat krizový management. Identifikujeme problém, navrhneme možné varianty řešení včetně doby trvání. Opatření implementujeme do provozu.

každý PROJEKT zohledňuje specifika a jedinečnost daného
hotelového provozu a je zpravidla realizován v 5 etapách

  • 1.
  • Zadání
  • 2.
  • Analýza
  • 3.
  • Návrh řešení
  • 4.
  • Implementace řešení
  • 5.
  • Dokončení a předání projektu

náš TEAM tvoří renomovaní odborníci s dlouholetými
zkušenostmi v oboru

Jiří Švaříček
Petr Milský
Otto Kašparovský

neváhejte nás KONTAKTOVAT